logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
คุณคิดอย่างไรกับการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศของเรา?

คุณคิดอย่างไรกับการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศของเรา?

เนื่องด้วยโครงการวิจัยระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายของประเทศในเอเชียที่เกี่ยวกับโควิด (CORESIA) กำลังทำการสำรวจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือเครื่องมือทางการเดินทางอื่น ๆ จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ในลิงก์ที่แนบมาหรือ QR code ที่ปรากฏบนภาพ

https://sprw.io/stt-0a067f

ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ

11 มิถุนายน 2564

Next post > เลี่ยง “เชื้อดื้อยา” ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม

< Previous post 3 ข้อคิด “ควรรับหรือควรรอ” วัคซีน ? จัดการอย่างไรต่อไปในสถานการณ์ปัจจุบัน

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ