logo
ผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 จากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้ติดต่อ: Communication Team
Email ผู้ติดต่อ: comm@hitap.com

โครงการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑล

ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 จากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์: 2553
5 กันยายน 2557

Next post > รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง โปสเตอร์คุณภาพดีเด่นในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6

< Previous post ISPOR Best Contributed Podium Presentation Award in 2006

Related Posts