logo

วิจัยในวัยเรียนไม่เหมือนกับวิจัยในชีวิตจริง

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จบระดับป. ตรีและป.โท มักพบว่าการทำงานวิจัยในชีวิตจริงต่างกันมากกับการทำวิจัยสมัยเรียนมหาวิทยาลัย อาจเป็นเพราะเป้าหมายในการทำวิจัยต่ ...อ่านต่อ

6 มีนาคม 2560 | 1853

ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ กินหมาก ระวังมะเร็งช่องปาก!

มะเร็งช่องปากเป็นมะเร็ง 1 ใน 27 ของมะเร็งทั้งหมดที่พบทั่วโลก ในประเทศไทย พบผู้ป่วยเป็นมะเร็ง 8.8 รายต่อแสนคน ในจํานวนนี้พบใน เพศชาย มากกว่าเพศหญิงเล็ก ...อ่านต่อ


บทบาทของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

จากการประชุม HTAi 2016 Annual Meeting ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นกล่าวถึงการประเมินเทคโนโลยี ด้านสุขภาพในมุมต่าง ๆ หนึ่งในนั้น คือ บทบาท ของการมีส่วนร ...อ่านต่อ

28 กุมภาพันธ์ 2560 | 1553

HTA ไม่ใช่แค่ประเมินความคุ้มค่า

คงไม่มีใครปฏิเสธความจริงที่ว่า ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ในขณะที่งบประมาณด้านสุขภาพมีจำกัด อีกทั้งหลายประเทศกำลังดำเนินนโ ...อ่านต่อ

27 กุมภาพันธ์ 2560 | 2725

เครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการฉบับปรับปรุง ใช้งานง่าย ไม่เพิ่มภาระงาน

จากปัญหาภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล สู่แนวทางการคัดกรองและประเมินผู้ป่วยในคนไทย ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บุคลากรทางการแพทย์จะประเมินปัญหาทุพโภช ...อ่านต่อ

24 กุมภาพันธ์ 2560 | 16043

ผู้ป่วย 30 บาทใช้เครื่อง hyperbaric oxygen chamber ได้ไหม ทำอะไรได้บ้าง

Hyperbaric Oxygen Chamber ทำได้มากกว่ารักษาแผลเบาหวาน แต่ยังไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) เนื่องจากกำลังอยู่ใ ...อ่านต่อ


ภาวะทุพโภชนาการมีส่วนทำให้ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลทรุดหรือเสียชีวิตได้

ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลหากมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วยแล้ว จะทำให้ประสิทธิภาพของการรักษาโรคไม่ดี ผู้ป่วยหนักมีโอกาสเสียชีวิตและมีผลต่อค่ารักษาที่เพิ่มขึ้น ...อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2560 | 5186

เครื่องช่วยฟัง เบิกได้ฟรีมานานแล้ว แต่คนไม่รู้

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถช่วยตัวเองได้ใกล้เคียงกับคนปกติจึงเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวั ...อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2560 | 26337

อดอาหารหลอกหมอวันเดียวไม่ได้หรอก เพราะเค้าตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม

คนในครอบครัวของคุณที่ป่วยเป็นเบาหวานชอบคุมอาหารอย่างเข้มงวด 3-7 วัน ก่อนคุณหมอนัดตรวจติดตามโรคเบาหวานหรือไม่ ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้บอกท่านได้เลยว่าเสียเว ...อ่านต่อ

11 กุมภาพันธ์ 2560 | 2778

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP