logo

#รู้จักโรคIEM ผ่านมุมมองนักวิจัยนโยบายสุขภาพ โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก โรคหายากในทารกและเด็กเล็กที่ตรวจพบไม่ง่ายสุดท้ายอาจถึงชีวิต

1 “ขอบคุณพี่นักข่าวมากครับ ที่สนใจเรื่องนี้” หลังจบการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจัยที่มีส่วนช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เด็กไทยได้รับการตรวจโรคทางพันธุกรร ...อ่านต่อ


17 กลุ่มโรค…มีลุ้นพิจารณาร่วมรับยาที่ร้านยา ผลจากงานวิจัยสู่นโยบายที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา นโยบายสุขภาพหนึ่งที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาความหนาแน่นในโรงพยาบาลทั้งยังลดความเสี่ยงการระบาดของโรคได้คือนโยบาย “รับยาที่ร้านยา”  ผ ...อ่านต่อ


เมื่อหายป่วยจากโควิด-19 ยังมีอาการหลงเหลือ (Long COVID) นาน 1 – 3 เดือนที่ควรระวัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดและอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การติดเชื้อโควิด-19 เมื่อรักษาหายแ ...อ่านต่อ


วัคซีนพื้นฐานที่คนแต่ละช่วงอายุควรฉีดมีอะไรบ้าง?

เป็นเวลากว่าสองปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อที่มีความสามารถในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอย่างโควิด-19 อันเป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์ต้องเร่งดำเนิ ...อ่านต่อ

10 มีนาคม 2565 | 12116

ชวนดูระบบหยุดความรุนแรงในครอบครัว ต่างประเทศหยุดอย่างไร?

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวคือภัยร้ายที่เต็มไปด้วยประเด็นละเอียดอ่อน ประเทศไทยเองยังมีหลายปัจจัยที่ต้องจัดการ การตีตรา ค่านิยม สิ่งแวดล้อมทางสังคมจนถึงร ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP