logo

บทบาทของ HTA ในระบบสุขภาพหลังโควิด-19 ควรเป็นอย่างไร?

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 พลิกโฉมระบบสุขภาพทั่วโลกไปมาก และหนึ่งในประเด็นสำคัญที่โควิด-19 ช่วยให้เห็นชัดเจน คือ ความสำคัญอย่างยิ่งของข้อมูลเกี่ยวกับเทคโ ...อ่านต่อ


15 ปี HITAP 15 การทำงานเด่น (part3) 5 งานผลงานระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานโลก หรือ World evidence-based healthcare day ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้หลักฐานเ ...อ่านต่อ


15 ปี HITAP 15 การทำงานเด่น (part2) 5 ผลงานการพัฒนาระบบสุขภาพ

วันที่ 20 ตุลาคมถือเป็นวันการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานโลก หรือ World evidence-base healthcare day ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP