logo


ถนอม ปัญญาเรือน

นายถนอม ปัญญาเรือน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำงานที่ เทศบาลตำบ ...อ่านต่อ

  5 กุมภาพันธ์ 2562 | 873

  บัณฑูร จันทร์เขียว

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาบร ...อ่านต่อ

   21 กรกฎาคม 2560 | 2813

   ณัฐวรรธน์ อินทร์แจง

   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำงานที่ บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป ...อ่านต่อ

    8 พฤศจิกายน 2559 | 2098

    ณัฐพร ลีฬหวรงค์

    ณัฐพร ลีฬหวรงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการจัดการ (เรียนภาคค่ำ)ในระหว่างศึกษาได้ทำงานที่บริษัท จีซีเอส เทรดดิ้ง จ ...อ่านต่อ

     20 กุมภาพันธ์ 2556 | 3639

     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP