logo

ตอนที่ 1 ตรวจสุขภาพประจำปี ที่แท้จริงหมายถึงอะไร ตรวจไปเพื่ออะไร

คนไทยสมัยนี้นิยมไปตรวจสุขภาพประจำปีกันมาก เห็นได้จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2552 ที่พบว่า คนไทยควักกระเป๋าตัวเองเพื่อการตรวจคัดก ...อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพประจำปี: ตรวจให้ดี ตรวจให้ได้ผลจริง

การตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับเพศ วัย และวิธีการตรวจ รวมถึงหลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรองแบบ “เหวี่ยงแห” จะทำให้ได้รับการวินิจฉัย รักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ...อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2556 | 5494


เช็คระยะสุขภาพ…ตรวจทั้งตัว หัวจรดเท้า แน่ใจนะว่าปลอดภัย?

คุณเคยสงสัยไหมว่า แพ็คเกจตรวจสุขภาพราคาหลายพัน จำเป็นทุกอย่างจริงหรือ? แล้วมันปลอดภัยหรือไม่? HITAP ทำการศึกษาว่าการตรวจร่างการอะไรบ้างที่เหมาะสมกับคน ...อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2556 | 6997

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP