logo

รู้ “ต้นทุน” ลึกถึง “กระบวนการ” ผ่าตัดระบบสุขภาพให้หายขาดทุน

ในการทำธุรกิจที่หวังกำไร หากรายได้ลดลง ทางแก้หนึ่งคือเพิ่มราคา หรือลดต้นทุนถ้ากำลังซื้อมีเท่าเดิม แต่ถ้าเป็นการบริหารโรงพยาบาล จะทำอย่างไร การวิเคราะห ...อ่านต่อ

13 มิถุนายน 2562 | 3019

เบื้องลึก “เพิ่มสิทธิ์ยาใหม่ไวรัสตับอักเสบซี” คุ้มค่าอย่างไร?

บอร์ดสปสช.อนุมัติสิทธิประโยชน์ยาจำเป็นแต่ราคาแพง 7 รายการ 2 ในนั้นคือยาสำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัย HITAP พบ ...อ่านต่อ


ปรับตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิใหม่ ส่งผลดีอย่างไรต่อประชาชน

โครงการ QOF ในไทย เกิดขึ้นเพราะหวังให้สถานพยาบาลในระบบบริการปฐมภูมิมีคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีเครื่องมือตัวชี้วัดเข้ามาจัดการ โดยอาศ ...อ่านต่อ


โครงการ QOF ในประเทศไทย เกิดขึ้นได้อย่างไร

QOF  หรือ โครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ  ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ (สปสช.) เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ...อ่านต่อ


จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการปฐมภูมิ แล้วประชาชนได้อะไร

หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยพยาบาลแรกที่ให้บริการประชาชน ถือได้ว่าหน่วยบริการปฐมภูมิเป็น หน่วยบริการที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ...อ่านต่อ


บริการปฐมภูมิ สำคัญอย่างไรจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพ

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธาร ...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2560 | 7446

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP