logo

C19economics.org แพลตฟอร์มเพื่อนักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายโควิด-19 ในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลาง

ปัญหาโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางถือเป็นความท้าทายสำคัญของระบบสุขภาพ C19economics.org คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่ ...อ่านต่อ


7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี

ท่ามกลางภาวะโควิด-19 ระบาด อีกโรคที่มีอาการคล้ายกันคือไข้หวัดใหญ่ เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรคจึงแนะนำให้ก ...อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2563 | 763

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP