logo

เรื่องเล่าการพัฒนา QOF ในประเทศอังกฤษ โดย Dr. Paramjit Gill

หลังจากที่ประเทศไทยได้นำรูปแบบ QOF จากสหราชอาณาจักรมาใช้ เพื่อประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ และค่าตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานดีด้วยการ ...อ่านต่อ


ตามติดนักวิจัยไขปัญหาอนามัยเด็ก

ทีมสื่อสารองค์กรได้มีโอกาสติดตามนักวิจัยในโครงการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาอนามัยข ...อ่านต่อ


คุยกับนักวิจัย: ทำยังไงให้งานเราได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ

วันนี้ ทีมสื่อสารได้นั่งคุยกับ พี่เอ้ หรือ ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช นักวิจัยหลักในโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไป ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP