logo

วิจัยชี้ ปัญหาใหญ่ ! สุขภาพเด็กไทยต้องแก้อย่างเป็นระบบ

สุขภาพของเด็กไทยเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลต่อการเรียน ความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต ยิ่งมองในภาพรวมส่งผลถึงเศรษฐกิจระดับประเทศ ทว่าจากงานวิจัย HITAP ยั ...อ่านต่อ


“แก่นกำเนิดของยาแผนไทย” คุณค่าภูมิปัญญาที่ประเมินค่าไม่ได้

การคัดเลือกยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแม้จะมีขั้นตอนที่เหมือนยาแผนปัจจุบัน แต่เกณฑ์การคัดเลือกกลับแตกต่าง หนึ่งในนั้นคือการประเมินความคุ้มค่า ...อ่านต่อ

4 มกราคม 2561 | 2682

ย้อนรอยวิจัย HITAP ชี้ “กม.ช่วยวัยรุ่นตั้งครรภ์เรียนจบ” ทำไมต้องช่วย?

รัฐบาลเตรียมออกกฎหมายให้สถาบันการศึกษาอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาตั้งครรภ์ได้เรียนต่อจนจบ ห้ามลงโทษและตำหนิ สอดคล้องกับ งานวิจัยโดย HITAP  ปี 2556 ชี้ส ...อ่านต่อ

5 ตุลาคม 2560 | 1203

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP