logo

การใช้ยาแบบนอกข้อบ่งใช้ (off-label) กับมุมมองในการเลือกใช้

ยานอกข้อบ่งใช้ หมายถึง ยาที่ใช้ในการรักษานอกเหนือจากที่ระบุในฉลากยา โดยการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ปัจจุบันมีการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ (off-label ...อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2560 | 10218

วันอาหารโลก HITAP รุดหน้าวิจัย “อาหารไม่ปลอดภัย” มีค่าเสียหายอะไรบ้าง?

วันที่ 16 ตุลาคมถูกกำหนดให้เป็นวันอาหารโลก มิใช่วันเพื่อให้คนทานอาหารได้สนุกปากขึ้น แต่กลับเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ...อ่านต่อ


เปิดงานวิจัย ทำไมต้องเพิ่มสิทธิ์บัตรทอง “คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่”?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมเพิ่มสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เข้าสิทธิบัตรทองในปี 2561 สอดคล้องกับงานวิจัย HITAP พบว่าการตรวจคัด ...อ่านต่อ


ย้อนรอยวิจัย HITAP ชี้ “กม.ช่วยวัยรุ่นตั้งครรภ์เรียนจบ” ทำไมต้องช่วย?

รัฐบาลเตรียมออกกฎหมายให้สถาบันการศึกษาอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาตั้งครรภ์ได้เรียนต่อจนจบ ห้ามลงโทษและตำหนิ สอดคล้องกับ งานวิจัยโดย HITAP  ปี 2556 ชี้ส ...อ่านต่อ

5 ตุลาคม 2560 | 3267

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP