logo

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวของคนทำ HTA ซึ่งก็คือนักวิจัยในอีกแนวหนึ่ง ซึ่งผ่านการศึกษาด้าน HTA มาโดยเฉพาะ ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่สอนเรื่อง HTA และมีหลายหน่วยงานที่ ...อ่านต่อ

  27 สิงหาคม 2561 | 1992
  จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

  หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธาร ...อ่านต่อ

   20 กันยายน 2559 | 1569

   จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

   โรคหืด พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นโรคไม่ติดต่อที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคหืดราว 235 ล้านคนทั่วโลก ซึ ...อ่านต่อ

    11 พฤษภาคม 2559 | 2447


    จุลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 กันยายน – ธันวาคม : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ

    จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับจากระบบประกันสุภาพและสิท ...อ่านต่อ

     1 กันยายน 2558 | 1705

     จุลสาร ปีที่ 8 เล่มที่ 24 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558: บทบาทของ HTA ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

     บัญชียาหลักแห่งชาติ ก็เหมือน ตู้ยาสำคัญประจำชาติ เป็นยาที่ประเทศต้องมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนในชาตินั้น ที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกั ...อ่านต่อ

      22 พฤษภาคม 2558 | 1884

      ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP