logo

รู้จักการตรวจ “WES” ก้าวใหม่เพื่อรักษาโรคลมชักในเด็กอย่างถูกจุดกับโจทย์สุดท้าทาย คุ้มค่าหรือไม่?

โลกแห่งการรักษาพัฒนาขึ้นทุกวัน โจทย์สำคัญของทุกวันนี้คือการรักษาเหล่านั้นคุ้มค่าหรือไม่ ? วันนี้ HITAP ขอชวนมารู้จักการตรวจ WES ผ่านศ.นพ.วรศักดิ์ โชติ ...อ่านต่อ


สิทธิประโยชน์ใหม่ปี 2565 งานวิจัยมีส่วนช่วยอย่างไรบ้าง?

โลกที่ว่าเปลี่ยนเร็วแล้ว โรคภัยไข้เจ็บอาจเปลี่ยนเร็วกว่า เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงต้องมีการพัฒนาอ ...อ่านต่อ


“ชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ 2564” จากงานวิจัยสู่นโยบายสุขภาพ

ความเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องไกลตัว ยิ่งเวลาผ่านไป การรักษาใหม่ ๆ ยิ่งมีมากขึ้น เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และเ ...อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2564 | 1487

เปิดสิทธิประโยชน์ใหม่ 2563 จากงานวิจัยสู่นโยบายสุขภาพ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองคือ 1 ในสิทธิการรักษาที่ช่วยให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขจำเป็น โดย “ชุดสิทธิประโยชน์” คือรายการของบริการที่ส ...อ่านต่อ


จากต้นแบบสู่ทั่วประเทศ “ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” ที่งานวิจัยสนับสนุนให้เพิ่มสิทธิ

ในหลายกรณีการตรวจพบโรคในระยะแรกสามารถเปลี่ยนความตายที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการมีชีวิตที่ดีได้ “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” คือหนึ่งในกรณ ...อ่านต่อ

3 กรกฎาคม 2561 | 7662

เคยสงสัยไหมว่า เขาใช้ข้อมูลอะไรประกอบการคัดเลือกมาตรการการคัดกรองโรคต่าง ๆ

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข(Health Economic Evaluation) ช่วยให้ผู้บริหารและบุคลาการทางการแพทย์เลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมไ ...อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2560 | 3268

บทบาทของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ทำไมต้องมีการมีส่วนร่วมจากผู้ป่วย ? ผู้ป่วยหรือตัวแทนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประเมินเทคโนโลยีและการตัดสินใจเชิงนโยบาย เนื่องจากผลการประเม ...อ่านต่อ


บทบาทของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

จากการประชุม HTAi 2016 Annual Meeting ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นกล่าวถึงการประเมินเทคโนโลยี ด้านสุขภาพในมุมต่าง ๆ หนึ่งในนั้น คือ บทบาท ของการมีส่วนร ...อ่านต่อ

28 กุมภาพันธ์ 2560 | 2159

ตอนที่ 3 ตรวจร่ายกายเท่าที่จำเป็น สำหรับผู้หญิง

การตรวจร่างกายประจำปีสำหรับผู้หญิง การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยป้องกันการเกิดโรคในอนาคต สำหรับการตรวเช็คสุขภาพสำหรับผ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP