logo

เปิดสิทธิประโยชน์ใหม่ 2563 จากงานวิจัยสู่นโยบายสุขภาพ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองคือ 1 ในสิทธิการรักษาที่ช่วยให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขจำเป็น โดย “ชุดสิทธิประโยชน์” คือรายการของบริการที่ส ...อ่านต่อ


จากต้นแบบสู่ทั่วประเทศ “ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” ที่งานวิจัยสนับสนุนให้เพิ่มสิทธิ

ในหลายกรณีการตรวจพบโรคในระยะแรกสามารถเปลี่ยนความตายที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการมีชีวิตที่ดีได้ “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” คือหนึ่งในกรณ ...อ่านต่อ

3 กรกฎาคม 2561 | 6974

เคยสงสัยไหมว่า เขาใช้ข้อมูลอะไรประกอบการคัดเลือกมาตรการการคัดกรองโรคต่าง ๆ

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข(Health Economic Evaluation) ช่วยให้ผู้บริหารและบุคลาการทางการแพทย์เลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมไ ...อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2560 | 2377

บทบาทของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ทำไมต้องมีการมีส่วนร่วมจากผู้ป่วย ? ผู้ป่วยหรือตัวแทนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประเมินเทคโนโลยีและการตัดสินใจเชิงนโยบาย เนื่องจากผลการประเม ...อ่านต่อ


บทบาทของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

จากการประชุม HTAi 2016 Annual Meeting ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นกล่าวถึงการประเมินเทคโนโลยี ด้านสุขภาพในมุมต่าง ๆ หนึ่งในนั้น คือ บทบาท ของการมีส่วนร ...อ่านต่อ

28 กุมภาพันธ์ 2560 | 1804

ตอนที่ 3 ตรวจร่ายกายเท่าที่จำเป็น สำหรับผู้หญิง

การตรวจร่างกายประจำปีสำหรับผู้หญิง การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยป้องกันการเกิดโรคในอนาคต สำหรับการตรวเช็คสุขภาพสำหรับผ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP