logo

3 สิทธิประโยชน์ควรรู้ของผู้พิการทางการได้ยิน…เพราะวันนึงเสียงที่คุณได้ยินอาจหายไป

ความพิการอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ทั้งจากมลภาวะทางเสียง จากอายุของผู้คนในสังคมที่มากขึ้น ประสาทการได้ยินอาจเสื่อมลงได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางก ...อ่านต่อ


“นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย” อาชีพขาดแคลนสุดสำคัญในอนาคตของสังคมไทย

แล้ววันนึงทุกเสียงที่คุณได้ยินจะเงียบหาย เพลงที่คุณชอบฟัง เสียงพูดคุยของคนที่รัก แม้กระทั่งเสียงจอแจที่คุณแอบรำคาญคุณก็ยังไม่ได้ยิน ฟังดูเหมือนเรื่องไ ...อ่านต่อ


เครื่องช่วยฟัง เบิกได้ฟรีมานานแล้ว แต่คนไม่รู้

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถช่วยตัวเองได้ใกล้เคียงกับคนปกติจึงเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวั ...อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2560 | 84398

เมื่อการสนับสนุนเครื่องช่วยฟัง ไม่ใช่แค่ “ให้” เครื่อง

องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ทั่วโลกมีจำนวนผู้พิการทางการได้ยิน ถึงร้อยละ 5 ของประชากรหรือกว่า 360 ล้านคน สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาคุณภาพช ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP