logo

เปิดมุมมอง “ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์” หัวหน้าโครงการ HITAP คนใหม่

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพหรือ HITAP ทำงานขับเคลื่อนประเด็นสาธารณสุขผ่านงานวิจัยเชิงนโยบายมากมายโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสาธารณสุขไทย ...อ่านต่อ

9 มีนาคม 2561 | 4568

เบื้องลึก “เพิ่มสิทธิ์ยาใหม่ไวรัสตับอักเสบซี” คุ้มค่าอย่างไร?

บอร์ดสปสช.อนุมัติสิทธิประโยชน์ยาจำเป็นแต่ราคาแพง 7 รายการ 2 ในนั้นคือยาสำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัย HITAP พบ ...อ่านต่อ


“รายจ่ายนอกบัตรทอง – ประกันสังคม – สวัสดิการราชการ” ภาระคนไทยที่รัฐควรเข้าใจก่อนปรับปรุงนโยบาย

“บัตรทอง” หรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าแม้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวนมากและหลากหลาย แต่ภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของคนไทยยังมีด้านอื่นที่บัตรท ...อ่านต่อ


วิจัยชี้ ปัญหาใหญ่ ! สุขภาพเด็กไทยต้องแก้อย่างเป็นระบบ

สุขภาพของเด็กไทยเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลต่อการเรียน ความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต ยิ่งมองในภาพรวมส่งผลถึงเศรษฐกิจระดับประเทศ ทว่าจากงานวิจัย HITAP ยั ...อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพทำใบขับขี่ วิจัยชี้ควรตรวจอะไรบ้าง?

กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากคนขับที่เป็นโรคต้องห้ามจนสังคมตั้งคำถามถึงมาตรการตรวจสุขภาพทำใบขับขี่ที่มีปัญหา เบื้องลึกเบื้องหลังการตรวจสุข ...อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2560 | 2708

โฆษณานม คุณรู้หรือไม่สังคมไทยควบคุมกำกับแค่ไหน

 “วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง” ประโยคที่หลายคนคุ้นเคยจากการรณรงค์การดื่มนมเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา นมเป็นอาหาร 1 ใน 5 หมู่ในหมวดโปรตีนที่อาจจะได้รับการ ...อ่านต่อ


วิจัยต้นทุน “ลดตีตรา – เลือกปฏิบัติผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในสถานพยาบาล” โครงการนำร่องสู่นโยบายระดับชาติ

แม้จะเริ่มเป็นที่รับรู้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์หากได้รับยาต้านเอชไอวีจะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ ทว่าสังคมไทยยังคงหวาดกลัวด้วยอคติที่ยัง ...อ่านต่อ


ผู้ป่วยเบาหวาน 1 ใน 3 ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า

เบาหวานเป็นโรคร้ายเงียบ ร้ายลึก ถ้าคุณไม่ใส่ใจ คุณอาจเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกปี วันเบาหวานโลก (World diabetes days) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ...อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2560 | 1582

ยานั้นคุ้มค่า ยานี้ไม่คุ้มค่า เขามองจากมุมมองของใคร

รู้หรือไม่ว่าการกำหนดมุมมองในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ มุมมองที่ต่างกันอาจทำให้ผลการศึกษาออกมาแตกต่างกัน การประเมินความคุ้มค่าเป็น ...อ่านต่อ

7 พฤศจิกายน 2560 | 2615

เปิดงานวิจัย ทำไมต้องเพิ่มสิทธิ์บัตรทอง “คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่”?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมเพิ่มสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เข้าสิทธิบัตรทองในปี 2561 สอดคล้องกับงานวิจัย HITAP พบว่าการตรวจคัด ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP