logo

ระดมสมอง มองอนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย

อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย โครงการ “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” เป็น โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ...อ่านต่อ

24 สิงหาคม 2558 | 2723

น้ำท่วมปี 54 ที่ผ่านมา เด็กของเราเจอผลกระทบทางสุขภาพอะไรบ้าง?

น้ำท่วมปี '54 ที่ผ่านมา เด็กของเราเจอผลกระทบทางสุขภาพอะไรบ้าง? จากการทำประเมินอย่างคร่าวๆ นักวิจัยพบ น้ำท่วมปี 2554 ส่งผลทั้งปัญหาสุขภาพทางตรง (เช่น จ ...อ่านต่อ

24 ตุลาคม 2555 | 4319

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP