logo

Policy Brief: ฉบับที่ 13 MS/MS เทคโนโลยีใหม่ ตรวจหลายโรคพันธุกรรมได้ในครั้งเดียว: คุ้มค่าหรือไม่ หากใช้ตรวจเด็กทารกไทยทุกคน

เครื่อง Tandem Mass Spectrometry (MS/MS) เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถค้นพบความผิดทางพันธุกรรมกว่า 30 ชนิดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สำหร ...อ่านต่อ

  16 ตุลาคม 2557 | 1778

  Policy Brief: ฉบับที่ 12 GSP และการเจรจาเขตการค้าเสรี อาจไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อการค้าและการลงทุนของไทย

  ระบบเศรษฐกิจของไทยพึ่งพาการค้ากับต่างประเทศไม่น้อย สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายสำคัญของไทย การเจรจาเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปคาดว่าจะมีผลกระทบต่อประ ...อ่านต่อ

   6 มิถุนายน 2557 | 863

   Policy Brief: ฉบับที่ 11 ความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม: คุ้มค่าที่จะป้องกัน

   ความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม: คุ้มค่าที่จะป้องกัน 1 ใน 33 ของทารกเกิดใหม่มีความเสี่ยงต่อภาวะพิการแต่กำเนิด เด็กเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะเสียชีวิตอย่าง ...อ่านต่อ

    11 เมษายน 2557 | 925

    Policy Brief: ฉบับที่ 10 ตรวจกรองอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย เป็นไปได้

    แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจความผิดปกติของกลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์ในประเทศไทยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้การตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ยังไม่ได้ ...อ่านต่อ

     11 เมษายน 2557 | 969

     Policy Brief: ฉบับที่ 9 ให้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวาน คุ้มหรือไม่?

     การศึกษานี้เป็นการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองร่วมกับการดูแลรักษาขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ในประ ...อ่านต่อ

      11 เมษายน 2557 | 1308

      Policy Brief: ฉบับที่ 8 “ASSIST” เครื่องมือคัดกรองการเสพสารเสพติดที่ใช้ง่ายและคุ้มค่า

      ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด เป็นปัญหาสำคัญ ทั้งในเชิงสุขภาพและสังคม การทำให้ผู้เสพติดสิ่งเหล่านี้เลิกได้ จะช่วยลด ...อ่านต่อ

       11 เมษายน 2557 | 1616

       Policy Brief: ฉบับที่ 7 การคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย

       การตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็นการซักถามหรือตรวจเบื้องต้น เพื่อค้นหาความเสี่ยงหรือโรคในประชากรสุขภาพดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงหรือภาวะแทร ...อ่านต่อ

        22 ตุลาคม 2556 | 4684

        Policy Brief: ฉบับที่ 6 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในประเทศไทย:ความสำเร็จและความท้าทาย

        แนวคิดเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ (Social determinants of health) และกลยุทธการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (The Ottawa Charter) ทำให ...อ่านต่อ

         29 สิงหาคม 2556 | 1310


         Policy Brief: ฉบับที่ 5 ภาวะโภชนาการในโรงพยาบาลเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

         ภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ควรได้รับการดูแลเอกสารฉบับนี้ว่าด้วยการประเมินภาวะโภชนาการด้วยแบบคัดกรองเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่ ...อ่านต่อ

          29 สิงหาคม 2556 | 2114

          ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP