logo

Policy Brief: ฉบับที่ 3 โครงการชัดแจ๋ว: ตรวจตาเด็ก…เพื่ออนาคตไทย

เด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น, ยาว หรือเอียง) จะไม่รู้ว่าตนเองตามัวเพราะเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิด ผู้ปกครองก็ไม่ทราบ จนกระทั่งโตขึ้นมี ...อ่านต่อ

  29 กรกฎาคม 2556 | 1143

  Policy : Brief ฉบับที่ 2 “เรื่องไม่เล็กของไข้หวัดใหญ่…ไทยจะรับมืออย่างไรให้คุ้มค่า”

  เอกสารนี้แสดงผลการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าแบบต้นทุน-อรรถประโยชน์ของนโยบายการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลในเด็กวัยเรียนของประเทศไทย โดยเปรีย ...อ่านต่อ

   2 กรกฎาคม 2556 | 1993

   Policy Brief ฉบับที่ 1 : “เติมเต็มช่องว่าง” การเข้า (ไม่) ถึงบริการของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

   เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทย เน้นไปที่ “ช่องว่าง” ของการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ภาครัฐจัดขึ้น รวมทั้งปัจจัยอันเ ...อ่านต่อ

    2 มิถุนายน 2556 | 1892

    ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ

    สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ โ ...อ่านต่อ

     16 ธันวาคม 2555 | 1791

     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโครงการ “อนาคตไทย” เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปี

     คณะวิจัยโครงการพัฒนานโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กอายุ 0-5 ปี ซึ่งประกอบด้วย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ...อ่านต่อ

      12 ธันวาคม 2555 | 2176


      ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP