logo

Policy Brief: ฉบับที่ 21 ผลเสียจากการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่ขาดประสิทธิภาพ

คนพิการจำนวนมากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อุปกรณเ์สริม นี้ม ...อ่านต่อ

  9 เมษายน 2558 | 1474

  Policy Brief: ฉบับที่ 20 เกณฑ์ความคุ้มค่าต่อ 1 ปีสุขภาวะ คืออะไร และมีค่าเท่าใด

  เกณฑ์ความคุ้มค่าที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติในปี 2556 คือ 160,000 บาทต่อปีสุขภาวะ ยาใดที่มีต้นทุนต่อ 1 ปีสุขภาวะต่ำกว่านี ...อ่านต่อ

   26 ธันวาคม 2557 | 2334

   Policy Brief: ฉบับที่ 19 ข้อมูลสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย

   “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อทั้งสุขภาพของมารดาและทารก รวมทั้งยังมีผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจเชื่อมโยงเป็นลูกโซ่ อย่างไรก็ตามประเ ...อ่านต่อ

    26 ธันวาคม 2557 | 1887

    Policy Brief: ฉบับที่ 18 ระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้า

    โครงการ “มองไกล วิจัยสุขภาพ” ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องคาดการณ์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยและระบบ ...อ่านต่อ

     26 ธันวาคม 2557 | 10917

     Policy Brief: ฉบับที่ 17 สังคมผู้สูงอายุ…กับความท้าทายของการจัดการด้านสุขภาพ

     จากปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ กรมอนามัย ได้ดำเนินแผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตั้งแต่ปี ...อ่านต่อ

      26 ธันวาคม 2557 | 6095

      ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโครงการ “อนาคตไทย” เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอายุ 6-25 ปี

      เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนอายุ 6-25 ปี โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขหรือลดขนาดและความรุนแรงข ...อ่านต่อ

       10 ธันวาคม 2557 | 2487

       ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

       การพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับประชากรกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทำงาน ...อ่านต่อ

        3 ธันวาคม 2557 | 2041

        Policy Brief: ฉบับที่ 16 LHRH analogues ยาใหม่ รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ไม่ต้องตัดทิ้ง

        โรคมะเร็งต่อมลูกหมากพบได้บ่อยในชายไทย การรักษาในบางครั้งแพทย์ต้องผ่าตัดต่อมลูกหมาก หรือลูกอัณฑะของผู้ป่วยออกไปทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมรับการรักษา L ...อ่านต่อ

         17 ตุลาคม 2557 | 2133

         Policy Brief: ฉบับที่ 15 ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย

         การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นคือการตั้งครรภ์ในผู้หญิงก่อนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในประเทศไทย อัตราการคลอดบุตรของผู้หญิงอายุ 15-18 ปี โดยเฉลี่ยเท่ากับ 52 รายต่อพ ...อ่านต่อ

          17 ตุลาคม 2557 | 3556

          Policy Brief: ฉบับที่ 14 บริหารจัดการระบบวิจัยอย่างมีคุณภาพ – เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

          ประเทศไทยนอกจากจะลงทุนในงานวิจัยด้านสุขภาพน้อย การนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ก็มีไม่มากเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากงานวิจัยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก กระจัดก ...อ่านต่อ

           17 ตุลาคม 2557 | 1500

           ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP