logo

HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัย เรื่อง “ประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของนโยบายควบคุมการบริโภคโซเดียม”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทีมวิจัย HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อ โครงร่างวิจัย เรื่อง “การประเมินต้นทุนอรรถประโย ...อ่านต่อ

2 สิงหาคม 2562 | 403

HITAP จัดอบรม “วิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์” ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมเผยมีประโยชน์ ใช้ได้จริง ทุกคนควรเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดอบรม “การวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุขครั้งที่ 1” ณ โรงแ ...อ่านต่อ

31 กรกฎาคม 2562 | 358

ปี 63 กองทุนบัตรทองเริ่มสิทธิ ตรวจหาดีเอ็นเอเชื้อ HPV เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ปี 63 กองทุนบัตรทอง เริ่มสิทธิประโยชน์ “เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์” ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองม ...อ่านต่อ

30 กรกฎาคม 2562 | 506

HITAP จัดประชุมรายงานผลวิจัย ทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการศึกษาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวข ...อ่านต่อ

4 กรกฎาคม 2562 | 432

HITAP ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา-ขอนแก่น ติดตามการเก็บข้อมูลโครงการ “สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป”

HITAP ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา-ขอนแก่น ติดตามการเก็บข้อมูลโครงการ “สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป” เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่า ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมโครงร่างวิจัย สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียา จ (2 ...อ่านต่อ

18 เมษายน 2562 | 625

การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1

การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1 วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี ทำไมต้องวิเคราะห์ต้น ...อ่านต่อ

4 มีนาคม 2562 | 1615

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15 วันที่ 5 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี ทำไมต้องประเมิ ...อ่านต่อ

4 มีนาคม 2562 | 1146


HITAP ร่วมกับ สปสช. ต้อนรับรมต.สาธารณสุขระดับรัฐ ประเทศอินเดียและคณะดูงานวิจัยพัฒนานโยบายสาธาณสุขระดับชาติ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้อนรับ Tribhuvaneshwar ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP