logo

HITAP เตรียมประเมินต้นทุนต่อหน่วยและผลกระทบเชิงงบประมาณ หากรัฐจะสนับสนุนถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟังของผู้พิการ

ปัจจุบันผู้พิการทางการได้ยินที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยฟัง ต้องซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟังเอง เพราะตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนเครื่องช่วยฟังของส ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 2141

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP