logo

HITAP ร่วมประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงายวิจัย 4 เรื่องล่าสุดในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 "สาธารณสุขไทย ใ ...อ่านต่อ

14 กันยายน 2560 | 1916

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP