logo

เช็คสต็อกหนังสือ โดย กาสะลอง

หนังสือ : มติชนสุดสัปดาห์ (ศุกร์ 21- พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561) การรักษาต้องสงสัย (TESTING TREATMENTS) จัดพิมพ์โดย : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบา ...อ่านต่อ


หนังสือน่าอ่าน: การรักษาต้องสงสัย???

Mr.Chu ความรู้สามัญประจำบ้าน เพื่อให้รู้เท่าทันการรักษาทางการแพทย์ "Testing Treatments การรักษาต้องสงสัย" หนังสือที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจว่าการตรวจสอบว ...อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2561 | 1585
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP