logo

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี-องค์กรเอกชน ค้านจดยาต้านไวรัส ห่วงราคาแพงและเข้าถึงยาก

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับเอดส์ คัดค้านการจดสิทธิบัตรยาต้านไวรัส สูตรผสมของยาทีโนโฟเวียร์ และยาเอ ...อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2555 | 1386

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP