logo

เตรียมฉีดวัคซีนเอชพีวีส.ค.นี้

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การดำเนินการบรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือเอชพีวี อยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเท ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP