logo

นานาชาติร่วมแถลงสนับสนุนการใช้หลักฐานวิชาการจัดลำดับความสำคัญในระบบสุขภาพถ้วนหน้า

ตัวแทนของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง นักวิชาการ และองค์กรด้านสุขภาพ ราว 800 คนกว่า 63 ประเทศ ร่วมแถลงการณ์สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดลำดับคว ...อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2559 | 1495

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP