logo

10 ปี มีไม่ถึง 200 คน “นักวิจัย” ประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

เว็บไซต์ MGR Online: https://mgronline.com/qol/detail/9610000075257 12 องค์กร ผนึกความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐ ...อ่านต่อ

3 สิงหาคม 2561 | 1397

เชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจ ลงทะเบียนอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 10 วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health economic evaluation) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณ ...อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2557 | 1152

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP