logo

10 ปี มีไม่ถึง 200 คน “นักวิจัย” ประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

เว็บไซต์ MGR Online: https://mgronline.com/qol/detail/9610000075257 12 องค์กร ผนึกความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐ ...อ่านต่อ

3 สิงหาคม 2561 | 1397

HITAP เชิญคุณร่วมโครงการ iCanQuit ในวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมลุ้นรับ IPhone 7

ไฮแทป (HITAP) หรือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ขอเชิญท่านที่มีความต้องการเลิกสูบบุหรี่ร่วมโครงการ iCanQuit (โครงการวิจัยเรื่อง “การทดสอ ...อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2560 | 2526

หนุนสร้างองค์กรสุขภาวะ (ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ก.พ. 2558 – กรอบบ่าย)

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ Happy Workplace Working Group Meeting 2015 เรื่อง " ...อ่านต่อ


แพทย์ชี้ "ทารก" กินนมผงเสี่ยงป่วยสูงกว่าปกติ 3-5 เท่า

แพทย์เตือนเด็กไทยร้อยละ 50 ที่กินแต่นมผงไม่กินนมแม่เสี่ยงป่วยมากกว่า 3-5 เท่า มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส ...อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2555 | 1469

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP