logo

‘ทุกข์ผู้ป่วย’ ถูกโบ้ย (1) ‘ประกันสังคม’ไฉน?’รพ.เอกชนชิ่ง!’

กรณี โรงพยาบาลเอกชนถอนตัวจากระบบประกันสังคม มีกระแสข่าวเป็นระยะ อย่างเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็มีข่าวว่าในปี 2560 แม้จะมีโรงพยาบาลสมัครเข้าอยู่ในระบบประกันสังค ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP