logo

HITAP เริ่มโครงการวิเคราะห์ต้นทุน “ลดเลิกตีตรา – เลือกปฏิบัติ” ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ในสถานบริการสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ทีมนักวิจัย HITAP ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตร ...อ่านต่อ

15 กันยายน 2560 | 1966

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี-องค์กรเอกชน ค้านจดยาต้านไวรัส ห่วงราคาแพงและเข้าถึงยาก

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับเอดส์ คัดค้านการจดสิทธิบัตรยาต้านไวรัส สูตรผสมของยาทีโนโฟเวียร์ และยาเอ ...อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2555 | 1359

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP