logo

HITAP เริ่มโครงการวิเคราะห์ต้นทุน “ลดเลิกตีตรา – เลือกปฏิบัติ” ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ในสถานบริการสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ทีมนักวิจัย HITAP ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตร ...อ่านต่อ

15 กันยายน 2560 | 1967

HITAP ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก หนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในหัวข้อ "ร้องสธ.-สปสช. ช่วยผู้ป่วยเอดส์รับรักษา-ยาเร็วขึ้น"

นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กล่าวว่า ขณะนี้ HITAPกำลังศึกษาหัวข้อการให้การรักษาผู้ป่วยเอดส์ของทุกระด ...อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2557 | 1530

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP