logo

ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ “วิกฤติบริการสาธารณสุข” ลงวันที่ 29 มกราคม 2015 และขอให้หยุดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีข้อความคลาดเคลื่อนและบิดเบือนจากความจริง

2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ “วิกฤติบริการสาธารณสุข” ลงวันที่ 29 มกราคม 2015 และขอให้หยุดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีข ...อ่านต่อ

2 กุมภาพันธ์ 2558 | 5568