logo

ทำความรู้จัก “HTAlk” การอบรมหลักสูตรการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (EE in Policy Forum)

ทำความรู้จักความเป็นมาของหลักสูตร การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย ดังนั้น นอกจากนักวิจัยและผู้ใช ...อ่านต่อ


กรมการแพทย์ดึงนักวิชาการหลายหน่วยงานร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดันเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้เข้าถึงคนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดงานสัมมนาหัวข้อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศ (Shopping List) ณ โรงแรมแกรนด์ร ...อ่านต่อ


เหรียญ 2 ด้านของ ‘30 บาทรักษาทุกที่’ เปิดผลกระทบเชิงบวก-ลบ ที่อาจเกิดกับระบบสุขภาพ

ยากจะปฏิเสธว่านโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กับระบบสุขภาพของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม ...อ่านต่อ


การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Economic Evaluation: EE Training) ครั้งที่ 19

กลับมาอีกครั้งในการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ Economic Evaluation (EE) ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธา ...อ่านต่อ


ประชุม”จัดลำดับความสำคัญสุขภาพ” ร่วมถกปัญหาภูมิอากาศ-ทรัพยากรจำกัด-AI

HITAP-ISPH จัดประชุม Priorities 2024 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 45 ประเทศทั่วโลก สู่การจัดลำดับความสำคัญสุขภาพ ความท้าทายในการจัดสรรงบประมาณดูแลสุขภาพผู้ป่ ...อ่านต่อ


5 ประเด็นสำคัญกำหนดอนาคต ‘ระบบสุขภาพ’ ที่นานาชาติร่วมถกใน ‘Priorities Conference’

ถือเป็นครั้งแรกที่การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ‘การจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพ’ หรือ Priorities Conference ซึ่งถูกริเริ่มขึ้นโดยเครือข่ายนักวิจัย ...อ่านต่อ


ระดมสมอง จัดการระบบสุขภาพท่ามกลางทรัพยากรจำกัด

ครั้งแรกไทยเจ้าภาพงาน “Priorities 2024 Conference” ระดมนักวิจัยสาธารณสุขทั่วโลก เสนอไอเดีย นวัตกรรม จัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพ เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรว ...อ่านต่อ


เพราะโลกของเรามี ‘ทรัพยากรจำกัด’ การให้ ‘บริการสุขภาพ’ จึงต้อง ‘ลำดับความสำคัญ’

“เมื่อถึงปี 2573 จะมีประชากรกว่า 5,000 ล้านคนทั่วโลกที่เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล ถ้าแต่ละประเทศไม่เพิ่มงบลงทุนด้านการสาธารณสุขมูลฐานอย่างน้อย 1% ของ GD ...อ่านต่อ

9 มีนาคม 2567 | 964

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อระบุระดับการหลีกเลี่ยงความไม่เสมอภาค (Health Inequity Aversion) ในการเข้ารับบริการทางสุขภาพของประชาชนทั่วไปในประเทศไทย

HITAP ขอเชิญประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 18 – 75 ปี ร่วมทำ “แบบสำรวจเพื่อระบุระดับการหลีกเลี่ยงความไม่เสมอภาค (Health Inequity Aversion) ในการเข้ารับบริการท ...อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2567 | 1380

งานวิจัยเพื่อพัฒนาก้าวต่อไปของระบบการแพทย์ทางไกล (telemedicine) ของไทย

ตุลาคม 2566, HITAP จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนว ...อ่านต่อ

31 ตุลาคม 2566 | 2339

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP