logo

ผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุม พัฒนาโครงการ “ชัดแจ๋ว ตรวจตาเด็ก เพื่ออนาคตไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 58 HITAP จัดประชุมเพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลจากงานวิจัย “การพัฒนาระบบคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแว่นสายตาสำหรับเด ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2306

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP