logo

HITAP ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

HITAP ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ...อ่านต่อ


ผลทดสอบตัวชี้วัดและเตรียมคัดเลือกเพื่อการพัฒนาและนำไปใช้จริงในโครงการ QOF

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 2 ทดสอบตัวชี้วัด รายงานผลและเตรียมคัดเลือกเพื่อการพัฒนาและนำไปใช้จริง เ ...อ่านต่อ


คณะกรรมการกำกับทิศ โครงการ QoF เลือก 5 ปัญหาสุขภาพ เพื่อนำไปพัฒนาตัวชี้วัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการกำกับทิศของโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcomes Framewo ...อ่านต่อ


สนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ

HITAP จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP