logo

National Vaccine Conference 2017: องค์กรปกครองท้องถิ่น-ภาคประชาสังคมหนุนนำ’วัคซีนใหม่’ให้บริการประชาชน

นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มะเร็งปาก มดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเท ...อ่านต่อ


แฉสธ.แทรกแซงการคัดเลือกวัคซีนHPV

"นิมิตร์"แฉกระทรวงสาธารณสุขแทรกแซงการคัดเลือกวัคซีน HPV ดันทุรังดันชนิด 2 สายพันธุ์เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติแม้ไม่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระ ...อ่านต่อ


เย ธัมมา เหตุปปภวา…(3)

ขอเล่าเรื่องวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกต่อไป ช่วงไม่กี่ปีมานี้มีการเคลื่อนไหวหาประโยชน์จากความตื่นตัวของประชาชนอย่างกว้างขวาง กรมหนึ่งในกระทรวง ...อ่านต่อ


เย ธัมมา เหตุปปภวา 2 สถานการณ์การลงทุนซื้อวัคซีนสำหรับประเทศไทย

 โลกของยา ธุรกิจยา และระบบบริการสาธารณสุขมีความ ซับซ้อน ยากที่กรมบัญชีกลางจะรู้เท่าทัน และถ้าไม่มีความมั่นคงหนักแน่นในหลักการเพียงพอ ก็ไม่มีทางจะรักษา ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในประเทศไทย

          เมื่อวันที่  9 มกราคม 2557 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกร ...อ่านต่อ

31 มกราคม 2557 | 1526

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP