logo

ผู้เชี่ยวชาญโรคหืดในเด็ก ร่วมประชุม จัดทำแนวทางการวินิจฉัย ดูแล และรักษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 58 ตัวแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ HITAP ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในผู้ป่วย ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2742

ประชุมผู้เชี่ยวชาญโรคหืดในเด็ก ร่วมพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม

วันที่ 20 เม.ย. 58 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันโรคหืดที่เหมาะสมในเด็กไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP