logo

HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8 มีมติให้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาแบบฟอร์มเพื่อรับรองคุณภาพงานวิจัยเพื่อใช้กับงานวิจัยในอนาคต เมื่อวันที่ ...อ่านต่อ

8 ธันวาคม 2558 | 1717

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP