logo

HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก

เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก ให้กับตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณสุขที ...อ่านต่อ


เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี-องค์กรเอกชน ค้านจดยาต้านไวรัส ห่วงราคาแพงและเข้าถึงยาก

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับเอดส์ คัดค้านการจดสิทธิบัตรยาต้านไวรัส สูตรผสมของยาทีโนโฟเวียร์ และยาเอ ...อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2555 | 1359


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP