logo

คณะกรรมการกำกับทิศ โครงการ QoF เลือก 5 ปัญหาสุขภาพ เพื่อนำไปพัฒนาตัวชี้วัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการกำกับทิศของโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcomes Framewo ...อ่านต่อ


ประชุมวิจัยโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาด้านสุขภาพ

HITAP จัดประชุมวิจัยพัฒนาการดำเนินงานงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาและบริการสุขภาพ พร้อมต ...อ่านต่อ


สนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ

HITAP จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP