logo

รู้จัก “โรคหืด”

โรคหืดคืออะไร...สำคัญแค่ไหน โรคหืด (Asthma disease) เป็นเชื้อโรคที่ตั้งขึ้นตามอาการของผู้ป่วย เมื่อมีอาการจับหืด เนื่องจากผนังหลอดลมมีการอักเสบเรื้อรั ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP