logo

National Vaccine Conference 2017: องค์กรปกครองท้องถิ่น-ภาคประชาสังคมหนุนนำ’วัคซีนใหม่’ให้บริการประชาชน

นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มะเร็งปาก มดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเท ...อ่านต่อ


เย ธัมมา เหตุปปภวา…(3)

ขอเล่าเรื่องวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกต่อไป ช่วงไม่กี่ปีมานี้มีการเคลื่อนไหวหาประโยชน์จากความตื่นตัวของประชาชนอย่างกว้างขวาง กรมหนึ่งในกระทรวง ...อ่านต่อ


HITAP ร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์วัคซีน HPV และ PCV ของฟิลิปปินส์

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 คณะนักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบไปด้วยผู้ดำเนินนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ต ...อ่านต่อ

2 เมษายน 2557 | 2164

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP