logo

คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วม โครงการ iCanQuit

โครงการ iCanQuit หรือ โครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการรับบริการเลิกบุหรี่และการตัดสินใจเลิกบุหรี่ (Testin ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP