logo

HITAP ร่วมงาน “การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018”

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เข้าร่วม “การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018” และจัดแสดงบูธนำเสนองานวิจัย โดยได้รับความสนใจจากผู้ร ...อ่านต่อ


นักศึกษาม.มหิดล เข้าศึกษาการทำงานของ HITAP

เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ต้อนรับการมาเยือนของคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรหลักสูตรนานาชา ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโครงร่างประเมินยาสำหรับผู้ป่วยโรค multiple sclerosis (MS)

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยาสำหรับผู้ป่วยโรค multiple sclerosis (MS) โดยนักวิจัยของ HITAP เป็นผู้น ...อ่านต่อ

21 กันยายน 2561 | 154

HITAP ร่วมส่งผลงานประกวด “THAILAND RESEARCH EXPO 2018”

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เข้าร่วม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” พร้อมส่งงานวิจัยร่วมประกวดและจัดแสดงได้รับความสนใจจากผู้ร่วม ...อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2561 | 190

HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 14 (Economic Evaluation Training)

เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (EE training#14) ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเ ...อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2561 | 216

สสส. ดันวิจัยประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพไทย HITAP ลงนามความร่วมมือ 12 หน่วยงานวิชาการทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด “งานประชุมวิชาการ การประเมินสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไท ...อ่านต่อ

25 กรกฎาคม 2561 | 475


สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ร่วมกับ HITAP จัดอบรม “พัฒนาการวิจัยประเมินผล ครั้งที่ 3”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับเชิญจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรใน การประชุมเชิงปฏิบั ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2561 | 277


HITAP จัดประชุมให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างการวิจัย “การประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ”

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและกำหนดขอบเขตโครงร่างการวิจัย “การ ...อ่านต่อ

28 มีนาคม 2561 | 385

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP