logo

คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วม โครงการ iCanQuit

โครงการ iCanQuit หรือ โครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการรับบริการเลิกบุหรี่และการตัดสินใจเลิกบุหรี่ (Testin ...อ่านต่อ


ส่งข้อความผ่านมือถือ เตือนให้เลิกบุหรี่…เป็นวิธีที่ได้ผลหรือไม่ นักวิจัยเตรียมหาคำตอบ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ รับฟังข้อคิดเห็น และร่วมพิจารณา ...อ่านต่อ


HITAP ร่วมกับ IHPP นำเสนอกระบวนการพิจารณาและคัดเลือกหัวข้อปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีสุขภาพ ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ระบบหลักประกับสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เชิญ HITAP และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ไปนำเสนอและร่วมหารื ...อ่านต่อ


ข่าวประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้ bevacizumab เพื่อรักษาโรคจอตา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเชิงสังเกต การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้ bevacizumab (IV ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุม 4th Health Policy Decision Makers Forum Asia-Pacific ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุม 4th Health Policy Decision Makers Forum Asia-Pacific ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21 ...อ่านต่อ

23 ตุลาคม 2559 | 117

นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น

คณะนักวิจัย HITAP ภายใต้โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่จังหวัดเชียงรายระ ...อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2559 | 160

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินโดนีเซียศึกษาดูงาน HITAP

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 59 ที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) มีโอกาสตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย ...อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2559 | 117

นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุม Priority Setting in Global Health ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.รุ่งนภา คำผาง นักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุม Priority Setting in Global Health ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-6 ...อ่านต่อ

7 ตุลาคม 2559 | 147

HITAP จัดประชุม นำเสนอผลการศึกษาในโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 59 ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาในโครงการ การประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิง ...อ่านต่อ


HITAP ร่วมประชุมทบทวนผลการประเมินเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 59 ดร.รุ่งนภา คำผาง เข้าร่วมประชุมในโครงการ “ผลการประเมินเรื่องความ ปลอดภัยของผู้ป่วยระดับประเทศ และการแถลงนโยบายเรื่องควา ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP