logo

รับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ   เนื่องด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร ...อ่านต่อ

10 สิงหาคม 2560 | 5777

นานาชาติร่วมแถลงสนับสนุนการใช้หลักฐานวิชาการจัดลำดับความสำคัญในระบบสุขภาพถ้วนหน้า

ตัวแทนของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง นักวิชาการ และองค์กรด้านสุขภาพ ราว 800 คนกว่า 63 ประเทศ ร่วมแถลงการณ์สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดลำดับคว ...อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2559 | 1936

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ...อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2559 | 1802

จัดอบรมและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ในประเทศแทนซาเนีย

ระหว่างวันที่ 7 – 10 เม.ย. 58 เจ้าหน้าที่ HITAP เดินทางไปประเทศแทนซาเนียเพื่อร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านส ...อ่านต่อ

29 เมษายน 2558 | 2732

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP