logo

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ร่วมกับ HITAP จัดอบรม “พัฒนาการวิจัยประเมินผล ครั้งที่ 3”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับเชิญจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรใน การประชุมเชิงปฏิบั ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2561 | 1230

กรมอนามัย จับมือ HITAP อบรม “พัฒนาการวิจัยประเมินผล” ปั้นโครงการอภิบาลระบบสุขภาพระดับประเทศ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับเชิญจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินโครง ...อ่านต่อ

7 กุมภาพันธ์ 2561 | 1613

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP