logo

จัดอบรมและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ในประเทศแทนซาเนีย

ระหว่างวันที่ 7 – 10 เม.ย. 58 เจ้าหน้าที่ HITAP เดินทางไปประเทศแทนซาเนียเพื่อร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านส ...อ่านต่อ

29 เมษายน 2558 | 2735


HITAP จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA WORKSHOP) และ เวทีอภิปราย HTA สำหรับบัญชียาหลัก (HTA Forum)

     เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA Workshop) และ เวทีอภิปราย  HTA  (HTA Forum) โด ...อ่านต่อ

31 มีนาคม 2557 | 2582

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP