logo

รุกคลินิกครอบครัว’สธ.’ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มหมอเกือบพัน

สธ.ตั้งเป้าปี 61 เปิดคลินิกหมอครอบครัวให้ได้ 996 ในพื้นที่ กทม. 4 เขต และจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง เผยผลสำเร็จคลินิกหมอครอบครัววัดไทรใต ...อ่านต่อ


ประชุมพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอเชิงนโยบายเบื้องต้นจากการประเมินการนำนโยบายบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ผลประเมินเบื้องต้นของการนำนโยบายบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมและป้องกันโรคในระดับบุคคลและครอบครัว (P&P) พบยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าการปฏิบัติงานใ ...อ่านต่อ


คณะทำงานฯ เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คุยกรอบการทำงาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะทำงานพิจารณาผลการทบทวนวรรณกรรมสำหรับโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการส่งเสริมและป้องกั ...อ่านต่อ


HITAP เดินทางไปร่วมประชุม เพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม ที่ผ่่านมา นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักง ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP