logo

สปสช.’จับมือเทศบาลนำร่องอนามัยโรงเรียน

  นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากผลการวิจัยเพื่อประเมินบริการอนามัยโรงเรียนปี 2558 โดย ...อ่านต่อ


ประชุมผู้เชี่ยวชาญ การประเมินบริการอนามัยโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 4 7 และ 18 กันยายน 2558 ดร. ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร นักวิจัย HITAP ในโครงการการประเมินบริการอนามัยโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นำเสนอผลการศึก ...อ่านต่อ


“บริการอนามัยโรงเรียน” ถึงเวลาต้องประเมินคุณภาพ

คณะวิจัย HITAP โครงการการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการอนามัยโรงเรียน เพื่ ...อ่านต่อ

30 มกราคม 2558 | 4335

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP